Przetargi

INNOVA SA, ralizując projekt pt. 'Przeprowadzenie badań i prac rozwojowych wcelu opracowania innowacyjnego tabletu fiskalnego", w ramach postepowania na wyłonienie wykonawcy projektu wzorniczego i konstukcyjnego tabletu fiskalnego, w oparciu o zasadę konkurencyjności publikuje zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami. Oferty proszę składać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym w terminie do 28.02.2014 r. do godz. 16.00

 

Załącznik nr 1