INNOTECH Hi-Tech

Projekt B+R Innova S.A. dofinansowany przez NCBiR w ramach programu INNOTECH Hi-Tech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało firmie Innova S.A.  dofinansowanie na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego: „Przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego tabletu  fiskalnego INNOVA” w programie INNOTECH (ścieżka programowa Hi-Tech). Program INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma za zadanie wspierać sektor nauki i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

 

Umowa nr: INNOTECH-K3/HI3/18/227877/NCBR/14

Termin realizacji Projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 3 917 750,00 PLN

w tym wysokość dofinansowania z NCBR: 1 850 000,00 PL  

 

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl