Dane finansowe

   INNOVA S.A. w latach 2001 – 2012 osiągnęła równowagę finansowo-gospodarczą poprzez właściwe rozdysponowanie przychodów ze sprzedaży, zapewniające generowanie zysku, osiągniecie optymalnych relacji w obszarze struktury aktywów i źródeł ich finansowania oraz zapewnienie właściwych stosunków społecznych i wzajemnego respektowania oczekiwań uczestników organizacji gospodarczej.

   Stabilne podstawy finansowe to solidna gwarancja dla naszych partnerów handlowych oraz jeden z  podstawowych warunków zapewnienia spółce konkurencyjności. Obecnie firma postrzegana jest na rynku jako marka, jej produkty cieszą się coraz większym uznaniem, z miesiąca na miesiąc rosną obroty, a tym samym wpływy z tytułu zrealizowanej sprzedaży.

   Pozyskane środki pieniężne pozwalają na pokrycie wszystkich wymagalnych w danym okresie wydatków, a także na zabezpieczenie optymalnego poziomu zapasów. Bezpieczna baza zasobów, zarówno tych rzeczowych jak i finansowych stanowi o rzetelności INNOVA S.A. oraz pozwala realizować najbardziej wymagające projekty.

   Kierując się zasadą przejrzystości i wiarygodności danych informacyjnych, w załączeniu prezentujemy sprawozdania finansowe, które stanowią źródło informacji o sytuacji ekonomicznej INNOVA spółka akcyjna oraz komentarz Zarządu do opublikowanych wyników.

 

Bilans i rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 r.

Komentarz Zarządu INNOVA S.A. do opublikowanych wyników finansowych