17.12.2010 Ogromne wyróżnienie dla INNOVA EJ

Szanowni Państwo,

 Z ogromną przyjemnością informujemy że znany już na rynku innowacyjny moduł kopii elektronicznej INNOVA EJ został zauważony i wyróżniony przez Niezależną Komisję Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2010”.

Była to ogólnopolska edycja, której patronami byli między innymi: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Patentowy RP oraz wielu innych.

 Moduł kopii elektronicznej INNOVA EJ został nagrodzony w kategorii „Innowacyjny Produkt” i jest to jedno z trzech przyznanych wyróżnień w skali ogólnopolskiej.

 Wyróżnienie to jest zwieńczeniem naszej wielomiesięcznej pracy nad wdrożeniem najbardziej zaawansowanego technologicznie produktu na rynku, który pozwala na osiągnięcie najwyższych standardów jakościowych.

Tytuł ten niech będzie dla naszych obecnych klientów potwierdzeniem dokonania dobrego wyboru a dla przyszłych zachętą do podjęcia współpracy z najlepszymi. 

 Z poważaniem
 Michał Pawłowski

 Członek Zarządu
 Dyrektor Generalny

 INNOVA SA